Cookies

Dette website benytter udelukkende strengt funktionsnødvendige cookies, der opstår på serverniveau i forbindelse med en hvilken som helst form for hosting. Dermed samler vi ingen særlige data, og deler ingen data med 3. parter via ex. det meget populære google analytics.

Håndtering af Persondata

Ved job- og praktikansøgninger

Sådanne ansøgninger er aktuelt ikke relevante, der vil blive sendt afslag retur og alt data slettet ved første læsning af henvendelsen.

Formularer

I forbindelse med øvrige henvendelser via formularer på ChrisOlesen.net website opbevares og behandles de indsendte data udelukkende i vores CMS, tilhørende database samt i vores mail-arkiv.

Dataene benyttes ikke til markedsførings formål og videregives ikke til tredjepart.

Ved indgåelse af kundeforhold

I forbindelse med indgåelse af et kundeforhold hos ChrisOlesen.net behandler og opbevarer vi følgende data:

  • CVR-nr.
  • Virksomhedsnavn
  • Faktureringsadresse
  • Telefonnummer
  • Faktura-e-mail
  • Navn på bestiller/kontaktperson
  • Bestillers/kontaktpersonens telefonnummer
  • Bestillers/kontaktpersonens e-mail

Dataene behandles og opbevares i vores økonomisystem (Dinero),  så længe dit kundeforhold hos ChrisOlesen.net er intakt, eller ind til du beder os om at slette dem, dog minimum så længe og i det omfang det kærves Bogføringsloven.

Digital kommunikation

Alt digital kommunikation via mail til support@chrisolesen.net, opbevares på vores server der er hosted ved hosting4real.net, mails slettes med jævne mellemrum, når de ikke længere er relevante.

Adgangskoder

Alle adgangskoder der udleveres til ChrisOlesen.net. Gemmes ved anvendelse af moderne kryptering lokalt på den ansvarlige medarbejders maskine.

Adgangskoder sendt via facebook, disse vil ved aflæsning, øjeblikkelig blive slettet fra vores ende af i forhold til facebook, alene facebook kan bestemme hvornår disse data endeligt slettes hos dem. Derfor anbefales altid at sende disse pr mail.

Adgangskoder sendt via mail til support@chrisolesen.net – slettes efter aflæsning på serveren, hvor de derefter vil være opbevaret i sikret form ved Hosting4Real der er udbyder af serveren indtil drifts backuppen forældes.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine oplysninger med henblik på gennemførelsen af en enkeltstående ordre eller i forbindelse meden service-aftale, vil vi altid behandle dine oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

ChrisOlesen.net anvender tredjeparter til håndtering af emails i from af Hosting4Real der selv er underlagt og overholder de samme strenge regler for datasikkerhed og persondata.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med.

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine data, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine data, kan du også sende os en anmodning herom.

ChrisOlesen.net
CVR-nr.: 37871613
Unsbjergvej 11
5220 Odense Sø
Tlf.: 51 18 61 86
E-mail: support@chrisolesen.net

Klage

Hvis du ønsker at klage over ChrisOlesen.Net’s behandling af dine data, kan dette ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28,5., 1300 København,
telefon 33 19 32 00
e-mail: dt@datatilsynet.dk.

15. november 2019